Oceľ na výrobu obalov pre lepšiu efektívnosť

Oceľ sa po prvý krát použila ako obalový materiál pred viac ako 200 rokmi.

 

Podľa dobových obrázkov je zrejmé, že ranný dizajn týchto obalov bol veľmi funkčný. Plechovka sa zatvárala kupolovitým viečkom. Na prenášanie plechovky slúžil krúžok, ktorý bol k nej pripevnený. Vyznačovala sa ručne písaným štítkom uvádzajúcim jej obsah a pôvod.

Možno išlo o veľmi jednoduchý dizajn, obsahoval však všetko, čo by sme ocenili u moderného balenia: ochrana, identifikácia výrobku a prenosnosť.

 

Oceľová plechovka predstavovala revolúciu vo svete balenia potravín, zabezpečujúc prvé úspešné priemyselné konzervovanie a balenie potravín.

 

S rastom prosperity v druhej polovici 19. storočia sa stala oceľ obalovým materiálom mnohých každodenných,   ako aj luxusných potravinárskych výrobkov. Schopnosť oceľového balenia natrvalo chrániť potraviny,v kombinácii s jeho pevnosťou a ochrannými vlastnosťamiznamenala,  že výrobky balené v plechovkách mohli byť bezpečne prepravované na dlhé vzdialenosti. Preto bol dopyt  značný najmä zo strany armád a námorníctva, ktoré potrebovali spoľahlivú dodávku výživných potravín, a taktiež zo strany osadníkov vo vzdialených európskych kolóniách bažiacich po chuti domova.

Aj ostatné priemyselné odvetvia rýchlo spoznali vynikajúce vlastnosti oceľových plechoviek. Američan Sherwin Williams dosiahol úspech svojou farbou určenou na „okamžité použitie“ zabalenou v plechovke, ktorá sa dala opätovne otvoriť. Svoj vynález si nechal patentovať v roku 1877. Išlo o úplne nový koncept, pretože predtým bolo treba na mieste farby čerstvo namiešať zo škodlivých chemikálií afarbív . Navyše,nebolo možné ich skladovať. Okrem toho sa plechovka dala opätovne otvárať, čím sa zaistilo, že farbu bolo možné použiť aj neskôr. Týmto vývojom sa poukázalo na možnosti balenia, ktoré sa stalo hnacou silou produktových inovácií a vývoja a dokázalo chrániť výrobky pred znehodnotením.

 

Zatiaľ čo bola schopnosť oceľových obalov chrániť výrobky, znižovať množstvo odpadu a predĺžiť životnosť kľúčom k ich prvotnému úspechu, vývoj modernej dopravnej infraštruktúry upevnil ich dôležitosť. Nahradením kupolovitého viečka za dnes známy plochý uzáver sa umožnilo stohovanie plechoviek, čo v značnej miere zvýšilo efektívnosť v rámci celého distribučného reťazca.

 

A nasledoval ďalší vývoj. V roku 1935 bol vynájdený prvý nápoj v plechovke. Inšpiráciou bola očividne fľaša s korunkovým uzáverom, bol to však počiatok ďalšej evolúcie v používaní oceľových obalov: stenčovanie stien a vznik konceptu pitia priamo z plechovky.

Obalový materiál bez konkurencie

 

Na základe vlastností, ktoré má oceľ ako obalový materiál, vďačí plechovka za to, že ešte aj dnes nemá medzi ostatnými obalovými materiálmi konkurenciu.

 

Oceľový obal je vynikajúcou  ochranou pred plynmi, vlhkosťou a UV žiarením a v kombinácii s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplotám poskytuje väčšiu ochranu ako akýkoľvek iný obalový materiál.Tieto vlastnosti viedli k novým spôsobom používania, ako sú napríklad spreje pod tlakom pre širokú škálu výrobkov do domácností, na osobnú starostlivosť,  ako aj pre rozsiahle používanie pri balení chemikálií a priemyselných výrobkov.

 

Medzitým sa vďaka zlepšeniam výrobných procesov v dnešnom odvetví potravinárstva stali oceľové plechovky synonymom vysoko kvalitných, výživných potravín – veď konzervovaná zelenina a ovocie sa používajú ako prídavok k jedlám pre atlétov pred závodom a konzervované ryby sú používané v najkvalitnejších reštauráciách po celom svete.

 

Následne boli na oceľové obaly kladené vyššie a vyššie nároky. Výrobcovia na ne reagovali upravením procesov, ako je napríklad odľahčovanie, čo sa prejavilo neustálym stenčovaním stien plechovky bez straty jej životnosti alebo pevnosti.

 

V priebehu posledných 20 rokov sa znížila hmotnosť oceľových plechoviek v priemere o 33 %, zatiaľ čo priemerná hrúbka 3-dielnej plechovky na potraviny sa znížila z 0,20 mm v roku 1986 na 0,13 mm. Zároveň bolo vyvinutých množstvo tvarov, veľkostí a mechanizmov otvárania, takže dnes sú aj zákazníci s obmedzenou pohyblivosťou schopní otvoriť balenie potravín bez použitia otvárača na konzervy alebo iných nástrojov.

 

Dôležité sú aj dekoratívne vlastnosti obalov z ocele.

 

Významnou funkciou obalov je poskytovať informácie o obsahu a pôvode plechovky.Prvotne to boli papierové štítky, no plechovky však dnes už môžu byť potlačené priamo. Pridala sa ďalšia možnosť vo využití vlastnosti ocele – jej lesk. Mnohé obalové materiály odrážajú svetlo a hoci môže byť úroveň lesku upravená rôznym spôsobom ošetrenia povrchu, lesk vyleštenej ocele zostáva nadradený nad všetky tieto úpravy najmä preto, že oceľ spôsobuje menšie rozptýlenie svetla, pričom vytvára vysokokvalitný vzhľad.

 

Tlačou, razením alebo použitím lesku sa môže dosiahnuť inovatívny a sofistikovaný dizajn. Majitelia značiek tak majú možnosť odlíšiť svoje výrobky v regáloch, čo je dôležitým marketingovým nástrojom v prípade mnohých rýchloobrátkových spotrebných tovarov.

 

V ére zaneprázdnených zákazníkov je viac ako kedykoľvek predtým potrebná schopnosť výrobku odlíšiť sa od konkurencie. Vernosť značke sa znižuje a dizajn obalu zohráva dôležitú úlohu ako podnet pre zastavenie sa pri určitom obale v obchode. Využívanie lesku je účinné najmä na pritiahnutie pozornosti spotrebiteľov.

 

Značky stále vo väčšej miere využívajú techniky ako je vtlačené razenie (embosovanie) alebo vystúpené razenie (debosovanie), často v kombinácii s matnými lakmi na plechovkách s vysokým leskom s cieľom vytvoriť obaly, ktoré presvedčia kupujúcich a majú „silu udržať pozornosť“. Spôsob, akým vyleštená oceľ odráža svetlo a vytvára vysokokvalitný vzhľad, je ďalším faktorom pre značky snažiace sa o dosiahnutie „udržania pozornosti“.

 

Rozhodnutie o kúpe končí „konečným utvrdením“. Oceľové obaly majú veľkú plochu vhodnú na označenie a dekoráciu najmä s použitím obrázkov komunikujúcich emócie v kombinácii s tvrdeniami súvisiacimi s výrobkom, ako napríklad „nová chuť“, 10 % zadarmo“ atď. Kombináciou týchto prvkov sa vytvára celkový imidž balenia, čo môže byť pre kupujúcich veľmi silným presviedčacím argumentom o kúpe.

 

Budúcnosť oceľových obalov

 

Budúcnosť oceľových obalov vyzerá sľubne, hoci existuje množstvo faktorov, ktoré budú mať vplyv na dopyt po nich.

 

Čo sa týka dizajnu, je možné rozlíšiť dve smerovania: luxus a autentickosť. Oceľ môže zohrávať úlohu u obidvoch. Matný vzhľad,alebo použitie lesku, tlač priamo na plechovku, ako aj použitie tlačených papierových štítkov, to všetko má vplyv na konečný vzhľad a pocit z výrobku. Výsledky práce na stenčovaní ocele v budúcnosti môžu priniesť ďalšie možnosti pri použití ocele na balenie čerstvých výrobkov. Bude potrebné prísť s určitými inováciami v oblasti spôsobu otvárania, pretože spotrebitelia môžu mať určité výhrady v súvislosti s akceptovaním oceľových obalov. Niet však pochýb, že budú vyvinuté nové koncepty.

 

Dizajnéri tiež využívajú oceľ na tvorbu luxusných balení, pri ktorých sa vyzdvihujú aktívne prvky na osobitné účely, ako sú ukazovatele teploty, alebo  farby reagujúce na teplo a UV žiarenie.

 

Trh s obalmi je však premenlivý a výber obalov nie vždy vychádza len zo samotných racionálnych faktov.

Mylné názory o obaloch z ocele pretrvávajú, najmä čo sa týka oblasti udržateľnosti.

 

Oceľové obaly sú najviac recyklovaným obalovým materiálom v Európe za posledných 10 rokov. Mnoho spotrebiteľov doteraz nevie o tejto vysokej miere recyklácie. Naozaj nie všetci spotrebitelia chápu rozdiely v mierach recyklácie a aj tí, ktorí im rozumejú, majú niekoľko možností pri výbere produktu podľa štruktúry jeho obalu.

 

Obavy spotrebiteľov o životné prostredie však rastú a zdá sa, že budú mať väčší vplyv na ich názor a správanie ako kedykoľvek predtým. Keďže obaly z ocele sú schopné dosiahnuť ciele stanovené v rámci európskeho balíka predpisov o obehovom hospodárstve, je to ideálna príležitosť pre odvetvie opätovne potvrdiť svoje vynikajúce postavenie v oblasti recyklácie spôsobom, ktorý zaujme spotrebiteľov.

 

Vysoká miera recyklácie je kombinovaná s mnohoročnou úspešnou snahou o znižovanie množstva ocele, ktorá sa používa na výrobu obalov, ako aj množstva energie používanej na výrobu nových obalov. Vývoj napreduje, no úloha životnosti a jej vplyv na odpad z potravín nie sú ešte v plnej miere doceňované v rámci mnohých posudzovaní životného cyklu (LCA – Life Cycle Assessment).

 

S cieľom uchovať si svoju konkurencieschopnosť v rýchlo sa meniacom svete rýchloobrátkových tovarov musí odvetvie zaistiť, aby boli ostatné výhody, ktoré ponúkajú obaly z ocele, chápané v širšom kontexte. Tie zahŕňajú napríklad dlhú životnosť a znížené straty na výrobkoch. Jedným z mnohých krokov, ktoré je potrebné vykonať, je predstaviť možnosti študentom, ktorí sú predurčení stať sa našimi dizajnérmi budúcnosti. Tak, ako tomu bolo na Univerzite v Twente v Holandsku.

 

Oceľ zostáva bezkonkurenčným riešením čo sa týka životnosti, dopravy, skladovania, používania a recyklácie. Informácie o dizajnových vlastnostiach a výhodách oceľových obalov musia byť najprv odovzdané majiteľom značiek a spotrebiteľom, aby sa oboznámili s neustálymi zlepšeniami v oblasti environmentálnej výkonnosti, ktorú obaly z ocele ponúkajú.

 

Práve týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že oceľová plechovka, ktorá sa po prvýkrát objavila pred viac ako 200 rokmi, bude naďalej chrániť a uchovávať naše výrobky po mnoho ďalších rokov.

 

Roland ten Klooster, Profesor dizajnu a riadenia obalov, Univerzita v Twente

Predseda platený Holandským strediskom obalov NVC (Netherlands Packaging Centre) s podporou dvanástich spoločností s cieľom zvýšiť úroveň odbornosti v oblasti obalov

 

Dizajnér/poradca v Agentúre produktových konzultantov

Realizujúci dizajn konštrukčných obalov na vyššej úrovni. Jeden z vynálezcov viečka „Orbit cap“ (vyrábaného spoločnosťou Crown) a pružinovej západky (vyrábanej spoločnosťou Ardagh Group)

(Preložené z angličtiny)

príklad ocenenej embossovanej dekorácie na plechovke s nápojom

príklad ocenenej vysokokvalitnej tlače na luxusnej nádobe

príklad ocenenej práce detailného embossovania tela plechovky a ozdobného dizajnu na 3-dielnej plechovke na potraviny

príklad ocenenej 15 % úspory materiálu na 2-dielnej plechovke na potraviny

príklad ocenenej vysokokvalitnej tlače na nádobe so sprejom

dizajn, ktorý získal cenu „Plechovka roka“, zobrazuje konvenčnosť výrobcu “The Canmaker”